Barjanka – vožnja z barko po Ljubljani

Reka Ljubljanica in njeno nabrežje

Mostovi

Pogostitev, zabave, narezki…

Živali…

Znamenitosti…

Pokličite: 040 213 046,
pošljite e-mail: info@barjanka.si
ali rezervirate preko spletnega obrazca.

TEL: 040 213 046